Airboat

Maarte van Logten

Een zeer snelle maar moeilijk te hanteren moerasboot.