Intro Digitaal Archief


Modelbotenclub Titanic heeft naast een papieren archief met zo'n 2380 boten ook een digitaal archief. Zowel het papieren archief als het digitale archief worden voortdurend bijgewerkt (digitaal laatste update 2020-01-09). Het papieren archief varieert van een simpele tekening tot soms de oorspronkelijk bouwtekeningen van een origineel schip. Het papieren archief is in te zien tijdens club avonden (donderdag van 19.30 tot 22:00 uur).

In  het digitale archief is elke boot voorzien van een beeltenis (foto of tekening). Deze afbeeldingen geven een indicatie hoe zo'n schip er uit ziet/zag en deze kunnen afwijken met de map in het papieren archief.

Heeft u thuis nog tekeningen of foto's van schepen dan verzoeken wij u deze ter beschikking te stellen. U kunt hiervoor contact op nemen met de Secretaris, mbctitanic()gmail.com, deze zal u dan in contact brengen met Frans, verantwoordelijk voor de toestandkoming en het beheer van het tekeningarchief.

Naast tekeningen heeft Titanic ook een boekenkast over modelbouw maar ook over de diverse soorten boten zoals opgenomen in tekeningen archief. Ook daarvoor zijn we ge├»nteresseerd in uw bijdrage.

  1. Intro Digitaal Archief (Dit document)
  2. Digitaal archief (Sub)Categorieen (Overzicht per (sub)categorie)
  3. Digitaal Archief foto's per subcategorie 
  4. Digitaal achief landen (gebruikte landen afkortingen, 50 landen)