2022

Evenementen en activiteiten

20220512 Opening Crawlerbaan clubhuis

Speech

Onze club bestaat dit jaar 40 jaren. 40 Jaren waarbij heel veel modelboten zijn gebouwd en hopelijk gaan er nog veel meer komen. Modelboten zullen namelijk altijd onlosmakelijk verbonden zijn met onze club.

Echter, we zien ook net als andere verenigingen en clubs, dat het steeds moeilijker wordt om het ledenaantal op peil te houden en dat niet iedereen de tijd heeft om modelboten te bouwen. Vandaar dat we naast modelboten ons ook gaan richten op crawlers. Hiermee hopen we nieuwe leden te kunnen werven.

Een aantal leden van onze club zijn met dit idee enthousiast aan de gang gegaan en hebben in hun vrije tijd deze crawlerbaan gebouwd. Als club zijn we hun hier dankbaar voor en we zijn trots op het eindresultaat.

We hopen dat deze nieuwe baan voor veel rijplezier gaat zorgen. Bij deze verklaar ik de baan voor geopend.

202205 Autotron Rosmalen 11 juni 2022

202205.. Parcoursvaren Paleiskwartier (aantal)


20220501 Opening vaarseizoen Paleiskwartier


20220423 Schoonmaak en onderhoud