Sponsor(en) gezocht


Logo TitanicModelbotenclub Titanic ontvangt geen subsidie en is financieel afhankelijk van de contributie van haar leden en van de bijdragen die ze ontvangt voor haar deelname aan evenementen. De jaarlijkse kosten kunnen daarmee worden betaald, maar de club zou met een beetje extra financiële armslag enorm zijn geholpen.

Daarom is de vereniging op zoek naar een of meer sponsoren die de vereniging met beperkte bedragen zouden willen steunen en die hun naam aan de vereniging en haar activiteiten zouden willen verbinden.

Daarbij denkt de vereniging in eerste instantie aan bedrijven in de maritieme sfeer of die op een of andere wijze gelieerd zijn aan (scheeps-)modelbouw. Maar ook andere partijen die het leuk zouden vinden onze vereniging te steunen zijn zeer welkom. In het algemeen bewondert breed publiek ons werk en wordt het hoog gewaardeerd. Dan is het toch leuk om te kunnen vertellen dat dit alles mogelijk wordt gemaakt door ..…(u?)….. .

Uiteraard wil de club ook graag wat terug doen. Dat zou ze kunnen doen door middel van uitingen op haar website en tijdens evenementen waaraan de vereniging deelneemt. De website wordt druk bezocht en er zijn evenementen waaraan de vereniging deelneemt waar wel 50.000 tot 150.000 bezoekers naartoe komen. Misschien is het denkbaar dat er een bijzondere band ontstaat tussen de vereniging en het personeel van de sponsor. Zo zou de vereniging haar hobby onder het personeel van haar sponsor kunnen uitdragen door middel van demonstraties en lezingen.

Mocht u als lezer denken: “dat is misschien wel een leuk idee”, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Graag overleggen wij dan met u hoe hier een wisselwerking vorm te geven. Wij kijken naar u uit!

De sponsors worden vermeld in het  Logboek wat verspreid wordt onder de leden en andere collega verenigingen. Ook wordt het logboek ter inzage gegeven aan potentiele nieuwe leden bij evenementen etc.

Daarnaast worden de sponsors vermeld op de website van mbv Titanic middels een logo en een verwijzing naar de (bedrijfs)website.

trxxs-winkel

Meer artikelen...

  1. Kerkhof Montage Bouw
  2. TRXXS-winkel